Điều hòa 2 chiều Samsung AR09KPSNSWKNSV – 9.000BTU

*Đặc chấm trổi mức Điều hòa Samsung 2 bề inverter AR09KPSNSWKNSV – 9.000BTU Tính hay Virus Doctor đưa lại bầu chẳng khí trong suốt hiền nhất Với khả hay diệt 99,99% virus cúm A/H1N1 đồng danh thiếp loại virus, vi khuẩn và tác nhân hoi bệnh khác trong suốt chẳng

Điều hòa 2 chiều Samsung AR12KPSNSWKNSV – 12.000BTU

*Đặc chấm trổi hạng Điều hòa Samsung 2 bề inverter AR12KPSNSWKNSV – 12.000BTU Tính hay Virus Doctor tiễn đưa lại bầu chẳng khí trong suốt hiền nhất Với khả hay diệt 99,99% virus cúm A/H1N1 đồng cạc loại virus, vi khuẩn và tác nhân hoi bệnh khác trong suốt chẳng

Điều hòa 1 chiều Inverter Sharp AH-X9SEW 9.000BTU

Điều hòa Sharp AH-X9SEW 9.000 BTU – Làm nóng chóng, khoẻ mã với chế chừng Powerful Jet Điều hòa thiết chước đương đại, tinh tế Điều hòa Sharp AH-X9SEW là Điều hòa đơn bề có thiết chước đương đại, đẹp mắt. Kiểu dáng máy tuy khá đơn giản, gọn gàng