Ngỡ ngàng với 6 tính năng nổi bật cùng dịch vụ thiết kế web BEHA Đà Nẵng

Dịch vụ thiết kế web tại Đà Nẵng tự hào mang đến cho người sử dụng những website ấn tượng, độc đáo thu hút số lượng lớn khách hàng truy cập. Ngày càng cải tiến chất lượng, BEHA không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ với 8 tính năng nổi bật khi thiết kế website phụcRead More

TÀI KHOẢN 352

DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ 1) Nguyên tắc kế toán a) TK này dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp.   b) Dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau:Read More